અનિલ પુષ્પાંગદન, ગાંધીનગર: ડીજીપી શિવાનંદ ઝા અને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના એડિશનલ ડીજી નિરજા ગોત્રુનાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલમાં છ પીએસઆઇ સહિત 22 કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ડીજી વહિવટ ટી.એસ. બિસ્ટના હુકમમાં આ તમામ કર્મચારીઓને હાલની પોસ્ટિંગ પરથી તાત્કાલિક અસરથી છુટા કરવાનો આદેશ કર્યો છે.

સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલમાં એક મહિલા પીએસઆઇ અને બે પુરુષ પીએસઆઇની અગાઉ નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. હવે મોનિટરિંગ સેલમાં વધુ છ પીએસઆઇની નિમણૂક કરવામાં આવતા પીએસઆઇની સંખ્યા 9 થઇ છે. આ ઉપરાંત સંદેશા વ્યવહાર માટે 1 વાયરલેસ પીએસઆઇની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. અન્ય 15 કર્મચારીઓમાં એક આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સપેક્ટર, 9 હેડ કોન્સ્ટેબલ અને 5 કોન્સ્ટેબલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.     

સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલમાં પ્રથમ વખત ઇન્ટરવ્યુંના આધારે કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આજે શુક્રવારે 6 પીએસઆઇ સહિત 22 કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી તે કર્મચારીઓને રાજકોટ, અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત શહેર ઉપરાંત બોટાદ, ગીર સોમનાથ, સુરત ગ્રામ્ય, મહેસાણા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી પસંદગી કરવામાં આવી છે. 

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલમાં પીઆઇની ત્રણ જગ્યાઓ છે પરંતુ આ ત્રણેય જગ્યાઓ ખાલી છે. આ ઉપરાંત સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના ડીવાયએસપી જ્યોતિ પટેલની પણ આજ સ્થળે ત્રણ વર્ષ કરતા વધુ સમય થઇ ગયો છે તેમની પણ અગામી મહિનાઓમાં બદલી થાય તેવી શક્યતાઓ છે અને મોનિટરિંગ સેલમાં નવા પીઆઇ અને ડીવાયએસપીની નિમણૂક કરવામાં આવશે.