મેરાન્યૂઝ નેટવર્ક, ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સુક્ષ્મ, લઘુ અને નાના ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા સાથે રોજગારીનું પ્રમાણ વધે તે માટે જી.આઇ.ડી.સી. દ્વારા અપાતાં ૩૦૦૦ મીટર સુધીના પ્લોટમાં ૫૦ ટકા ઓછી કિંમતે પ્લોટ ફાળવવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.        

નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે આજે મળેલી રાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં લેવાયેલ આ નિર્ણય અંગે વિગતો આપતાં કહ્યુ કે, રાજ્યમાં સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળે તેમજ મોટા ઉદ્યોગોને અનુરૂપ આનુષાંગિક (એન્સીલરી) ઉદ્યોગો સ્થપાય તો રાજ્યના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થાય તે માટે આ મહત્વનો નિર્ણય કરાયો છે. ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ દ્વારા રાજ્યમાં વિવિધ સ્થળોએ ૨૫ વધુ નવી જી.આઇ.ડી.સી.ની સ્થાપના કરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ સંકુલો ઉભા કરવા જી.આઇ.ડી.સી.ને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જમીન વેચાણ આપવામાં આવે છે. જી.આઇ.ડી.સી.ને આ જમીન વેચાણ આપવાની અને જમીનની કિંમત કરવાની હાલની જે પદ્ધતિ હતી તે પદ્ધતિ મુજબ જમીનની વેચાણ કિંમત કરતાં જી.આઇ.ડી.સી.ને કેટલીક જગ્યાએ ઉંચી કિંમત ચુકવવી પડતી હતી.તે જી.આઇ.ડી.સી.માં જે એકમો સ્થપાય તેને વધારે કિંમતની જમીન ફાળવવામાં આવતી હતી. જેને કારણે નાના ઉદ્યોગ સાહસિકોને કારખાના બનાવવા માટેનું ખર્ચ-રોકાણ વધી જતું હતું.

આથી અત્યાર સુધી જી.આઇ.ડી.સી.ને ફાળવવામાં આવતી જમીન, તેની કિંમત અને પદ્ધતિમાં ધરખમ ફેરફાર કરાયો છે. હવેથી જી.આઇ.ડી.સી.ને જે જમીન ફાળવવામાં આવશે તે જમીનમાંથી સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગો માટે ૩૦૦૦ મીટર સુધીના પ્લોટ જી.આઇ.ડી.સી. આ સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગો માટે ફાળવશે તો તેની જમીનની કિંમત રાજ્ય સરકાર ૫૦ ટકા ઓછી વસુલશે એટલે કે, સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે ૩૦૦૦ મીટર સુધીના પ્લોટ હવે સરકાર દ્વારા જી.આઇ.ડી.સી.ને ફાળવવાની જમીનની જે કિંમત નક્કી થઇ હોય તેમાં ૫૦ ટકા રાહત આપશે તેથી આવા નાના ઉદ્યોગ સાહસિકોને જી.આઇ.ડી.સી.માં પ્લોટ અડધી કિંમતે મળશે.જી.આઇ.ડી.સી. વિસ્તારમાં ૩૦૦૦ મીટરથી વધુ મોટા પ્લોટમાં ૧૦૦ ટકા કિંમત ભરપાઇ કરવાની રહેશે.