તમારા મતવિસ્તારનો શ્રેષ્ઠ ઉમેદવાર પસંદ કરો


ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્ય અને શ્રેષ્ઠ મંત્રી માટેના સર્વે બાદ હવે સમય છે રાજ્યમાં યોજાનાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તમારા મત વિસ્તારનો શ્રેષ્ઠ ઉમેદવાર પસંદ કરવાનો.

આ સર્વેમાં તમારા મત વિસ્તારના એવા આદર્શ ઉમેદવારને પસંદ કરો કે જેઓ તમારુ અને તમારા મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ વિશ્વસનીયતા, નીતિમયતાથી કરે તથા લોકોની સુખાકારી માટે અથાક કાર્યરત રહે.

તમારો અભિપ્રાય ખૂબ જ અગત્યનો છે, સર્વેમાં અચૂક ભાગ લો.

રાજ્યના શ્રેષ્ઠ મંત્રી પસંદ કરો


મેરાન્યૂઝ દ્વારા ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્યની પસંદગી બાદ હવે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ મંત્રીની પસંદગીનો સર્વે શરુ કરવામાં આવ્યો છે. તમે ગુજરાતના 23 મંત્રીઓની કામગીરીનું મુલ્યાંકન તેમણે કરેલા વિકાસના કાર્યો, વ્યક્તિગત અનુભવ અને મંત્રીના કાર્યક્ષેત્રના આધારે કરી શકો છો. જો તમે આ મંત્રીઓની કામગીરીથી સંતુષ્ઠ હોવ તો હા પર ક્લીક કરો અને અસંતુષ્ટ હોવ તો ના પર ક્લીક કરો. તમારો એક મત આગામી દિવસોમાં સારી કામગીરી કરનાર મંત્રીને કામ કરવાની વધુ એક તક આપી શકે છે.

ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્ય ને તમારો મત આપો


Meranews તેની શરૂઆતથી લોકોના અવાજનું પ્રતિબિંબ બન્યું છે અને તે પણ બેખોફ અને નિષ્પક્ષ રીતે. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક છે ત્યારે તમારે તમારા નેતાનો હિસાબ કરવાનો છે. આ એક મિનિટનો સર્વે છે જેમાં તમે તમારા ધારાસભ્યની પાંચ વર્ષની કામગીરીને રેટીંગ આપી શકો છો. આ એ સમય છે, જ્યારે તમે તેમને માત્ર વોટ જ નહીં પણ તેમની કામગીરીનો પ્રતિઉત્તર પણ આપી શકો છો. અમે તમારા પ્રતિઉત્તરને એકત્ર કરીશું અને જાહેર કરીશું તમારા રાજકીય પક્ષને કે જેથી તેઓ પણ જાણી શકે, કે તેમના મતદારો તેમના વિશે શું વિચારે છે. આ સર્વેમાં જોડાઓ અને સર્વે સ્ટેપ્સને પુર્ણ કરો.ં છે.